Kierowca zawodowy

Badanie psychologiczne dla:

 • kierowców przedłużających uprawnienia w zakresie kategorii C, C+E, D, D+E,
 • osób, które chcą wziąć udział w kursie na uzyskanie kategorii C, C+E, D, D+E,
 • kierowców uczestniczących w szkoleniu okresowym, kwalifikacji wstępnej,
 • kierowców taksówki.

Koszt badania: 150 zł.*

Okres ważności wydanego orzeczenia psychologicznego w zależności od wieku osoby badanej:

 • do 60 lat –  ważność 5 lat, 
 • powyżej 60 lat – ważność 30 miesięcy.

* wysokość opłaty za badanie psychologiczne reguluje §13 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.


Kierowca skierowany przez policję

Badanie psychologiczne dla osób skierowanych przez policję, które:

 • kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
 • przekroczyły liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,
 • w okresie próbnym popełniły co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Koszt badania: 150 zł.*

Podstawa wydania orzeczenia psychologicznego: art. 82. ust 1 pkt. 4 lit. a/b/c Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Uwaga! Wymagane skierowanie na badanie psychologiczne.


* wysokość opłaty za badanie psychologiczne reguluje §13 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.


Kierowca pojazdów uprzywilejowanych

Badanie psychologiczne dla osób które:

 • ubiegają się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne;
 • ubiegają się o przedłużenie terminu ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

Koszt badania: 150 zł.*

Okres ważności wydanego orzeczenia: 5 lat

Podstawa wydania orzeczenia psychologicznego: art. 82. ust 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.


* wysokość opłaty za badanie psychologiczne reguluje §13 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.


Kierowca pojazdów służbowych kat. B

Badanie psychologiczne dla osób które:

 • wykonują zawód przedstawiciela handlowego,
 • posiadają w zakresie obowiązków kierowanie pojazdem służbowym kat. B
 • wykorzystują samochód prywatny kat. B do celów służbowych.

Koszt badania: 60 zł.


Instruktor, egzaminator, instruktor techniki jazdy

Badanie psychologiczne dla osób które:

 • wykonują czynności instruktora (w celu przedłużenia uprawnień),
 • ubiegają się o uzyskanie uprawnień instruktora,
 • wykonują czynności egzaminatora (w celu przedłużenia uprawnień),
 • ubiegają się o uzyskanie uprawnień egzaminatora.

Koszt badania: 150 zł.*

Okres ważności wydanego orzeczenia psychologicznego w zależności od wieku osoby badanej:

 • do 60 lat – ważność 5 lat,
 • powyżej 60 lat – ważność 30 miesięcy.

Podstawa wydania orzeczenia psychologicznego: art. 82. ust 2 pkt. 1/2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.


* wysokość opłaty za badanie psychologiczne reguluje §13 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.