Operator maszyn

Badanie psychologiczne dla:

  • operatorów wózków jezdniowych (widłowych),
  • operatorów sprzętu budowlanego (np. koparek, dźwigów),
  • operatorów żurawi, suwnic oraz innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych.
Koszt badania: 60 zł.