Psychotesty po zatrzymanym prawie jazdy są dla Ciebie...

... zostałeś skierowany na psychotesty przez organ administracyjny gdy:

  • kierowałeś pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
  • przekroczyłeś liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego;
  • w okresie próbnym popełniły co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Czy potrzebuję badań psychologicznych i lekarskich?

To zależy od podstawy skierowania:

  •  W przypadku skierowania osoby, która kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu musisz wykonać komplet badań: psychologiczne i lekarskie, ale:
    • Badania psychologiczne wykonujesz w dowolnej pracowni psychologicznej.
    • Badania lekarskie możesz wykonać wyłącznie w ośrodku wskazanym na skierowaniu (najczęściej będzie to Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy).
  • W przypadku skierowania osoby, która przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego potrzebujesz wyłącznie badań psychologicznych.

Porozmawiajmy

Umów się na wizytę lub dowiedz się więcej.